14.11.2019

PIEVĒRŠOT UZMANĪBU DETAĻĀM


Tieši detaļas gādā par mūsu produktu lietošanas ērtumu. Rūpējoties par kravas maksimālu aizsardzību un ērtāku piekļuvi produkcijai glabāšanas laikā, esam izstrādājuši praktiskus piederumus palešu apmaļu kastēm.

Uzticama glabāšana

 

Glabājot produkciju vairākos stāvos, var efektīvi ietaupīt vietu noliktavā. Tomēr šāds glabāšanas veids bieži vien apgrūtina kravas pasargāšanu un piekļuvi produkcijai. Plastmasas stūrīši ļauj pasargāt produkciju un iepakojumu no bojājumiem, kā arī samazināt palešu apmaļu nobīdes un nokrišanas risku.

Plastic Corner Picture

Klientiem, kuri apmales izmanto mazu detaļu pārvadāšanai un glabāšanai, ir iepaticies vēl viens risinājums — sadalītāji. Kastes sadalīšana 2–15 nodalījumos sniedz iespēju efektīvi izmantot katru paletes platības centimetru. Šis ir ērtāks paņēmiens, kā vienā palešu apmalē uz vienas paletes sadalīt, glabāt un pārvietot mazas produkcijas partijas. Šis risinājums ļauj ne tikai ērti pārvadāt un glabāt preces, bet arī ietaupīt, atsakoties no papildu iepakojuma izmantošanas. 


Ērta piekļuve produkcijai

 

Lai nodrošinātu maksimāli ērtu un ātru piekļuvi produkcijai, kas tiek glabāta dažādos noliktavas augstumos, esam izstrādājuši speciālus distancerus un apmaļu durtiņas. Abi risinājumi ļauj drošāk izvietot palešu apmaļu kastes vairākos stāvos, nodrošinot piekļuvi produkcijai.

door-image

Vēl viens papildinošs un ļoti praktisks aksesuārs ir kabatiņas kravas marķēšanai, ko augstu vērtē klienti, kuri palešu apmales izmanto produkcijas glabāšanai lielās noliktavās. Vienkāršs risinājums, kas būtiski atvieglo produkcijas uzskaiti.


Īpašs risinājums

 

Ja jūsu produkcijai ir vajadzīgi papildu risinājumi vai arī jums ir nepieciešams specializēts papildu produkts produkcijas transportēšanai, glabāšanai vai piekļuves nodrošināšanai, mūsu speciālisti izstrādās TIEŠI JUMS PIEMĒROTU RISINĀJUMU!

labels-image picture