13.05.2019

FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA RENOVERADE VÄRMEBEHANDLADE LASTPALLAR


Om du håller på att se över dina alternativ för lastpallar skulle det av många anledningar vara en stor miss att inte spana in renoverade värmebehandlade lastpallar.

Lastpallar har varit den universella leveransmetoden sedan 1940-talet men allt medan åren gått har pallbearbetningen utvecklats.

Idag anses värmebehandlade pallar vara det bästa som branschen har att erbjuda. Många pallar behandlas med kemikalier som kan vara skadligt för samtliga i leveranskedjan, inklusive tillverkaren, leverantören, lagerarbetarna och slutanvändaren.

Värmebehandlade lastpallar anses vara betydligt bättre än kemikaliebehandlade pallar, helt enkelt för att man slipper oroa sig över kemikalieläckage. Det är i många avseenden ett säkrare alternativ, inte minst när man vill förbättra produktsäkerheten.

Under de senaste åren har mat och läkemedel tvingats skickas tillbaka efter att man har hittat spår av kemikalier som använts för att behandla träpallar i de produkter som blivit paketerade på pallarna.

Oron över kemikalier och de faror de innebär har växt sig så stark att The International Phytosanitary Standard for Wood Packaging – ISPM15, som nu har anammats av mer än 14 länder samt hela EU, kräver att allt trä som används inom paketering och pallkonstruktion måste avbarkas och värmebehandlas samt stämplas med överensstämmande symbol.


VARFÖR MÅSTE PALLAR BEHANDLAS ÖVERHUVUDTAGET?

 

Värmebehandling är den bästa metoden för att behandla pallar, men om du inte verkar i branscher för att leverera och ta emot varor kanske du inte har tänkt på varför pallar måste behandlas. Det finns framförallt tre anledningar till varför träpallar måste behandlas:

 

 • För att hindra spridandet av insekter
 • För att hindra spridningen av svamp och sjukdomar
 • För att skapa en starkare pall

 

Insekter kan åka med i lastpallen och sen skapa kaos i sitt nya hem. Pallar måste behandlas på ett av två sätt för att undvika spridandet av insekter. Antingen desinficerar man pallarna med kemikalier (metylbromid) eller så värmebehandlar man pallarna i 50C. Att behandla träpallar sänker riskerna för att skada ekosystemet, så det är en nödvändighet.

Behandlat trä är starkare trä. Både värmeprocessen och kemikalieprocessen hindrar trä från att försämras och det skapar även ett starkare och mer pålitligt trä.

Wooden Pallets Picture

PROBLEMET MED KEMIKALIEBASERADE METODER

Som vi tidigare nämnde har fler produkter nu återkallats på grund av att spår från kemikalier som använts för att behandla pallar hittats i slutprodukterna. Det som är mest oroväckande med återkallandet av produkter är inte att man hittade spår i dessa produkter utan snarare hur många produkter som aldrig blivit testade och smugit sig igenom!

Det var först på sent 80-tal som man började se kemikalier som ett hot, och det tog många fler år för detta hot att tas på allvar av reglerande myndigheter. Idag tas kemikaliehot på betydligt större allvar, både när det kommer till människors och naturens hälsa.

Vi förstår idag mer om hur kemikalier orsakar skada, något som man först kan upptäcka flera år efter att de använts. Hotet från kemikaliebehandlade lastpallar är ett verkligt sådant.

Problem med kemikaliebehandlade lastpallar:

 • Miljöskador under behandlingsprocessen
 • Risk för tillverkare under processen
 • Risk för slutanvändaren
 • Att göra sig av med kemikaliebehandlade lastpallar
 • Begränsade återanvändningsmöjligheter

Desinfekteringsprocesser för att behandla lastpallar med kemikalier sker på ett par olika sätt, men i varje scenario sprayas kemikalier på lastpallarna där en stor del av kemikalierna sprids i luftflödet. Tillverkare befinner sig i närheten av dessa kemikalier varje dag, vilket kan vara en hälsorisk. Slutanvändaren kan även den utsättas för kemikalieöverskott.

Att göra sig av med kemikaliebehandlade lastpallar är en stor utmaning. Om de befinner sig i slutet av sin levnadstid och man måste göra sig av med delar av pallen går det inte att bränna utan att man släpper ut giftig rök och man kan inte kasta dem på deponi på grund av risken för kemikalieläckage. Denna typ av lastpall kan inte återanvändas lika fritt som värmebehandlade lastpallar då faran med kemikalieläckage är för stor.


EN MILJÖVÄNLIG LÖSNING

Värmebehandlade lastpallar delar inte några av de negativa egenskaper som kemikaliebehandlade lastpallar kommer med. De är istället ett miljövänligt val som utan problem kan återanvändas.

Behandlingen innehåller inget som hotar miljön och inte heller något som hotar slutanvändaren. Det finns genomgående under hela levnadstiden för en värmebehandlad lastpall inget som kan orsaka miljöföroreningar.


VARFÖR VÄLJA RENOVERADE VÄRMEBEHANDLADE LASTPALLAR?

Det finns tre anledningar till varför företag väljer att använda sig av renoverade värmebehandlade lastpallar istället för att köpa nya pallar.

 • De är bra för miljön
 • De kan innebära stora kostnadsbesparingar
 • Du får lika lång levnadslängd

Alla studier visar att vad som är bra för miljön också är bra för lönsamheten. Det finns just nu flera miljoner lastpallar i omlopp och nya lastpallar tillkommer varje månad. Lastpallar är gjorda för att vara tåliga och hållbara men många företag använder dem inte under hela levnadstiden. Använda pallar som har renoverats kan påverka miljön positivt på många sätt:

 • Mindre produktion av nya pallar innebär mindre kolutsläpp
 • Använda pallar som renoveras innebär att mindre råmaterial måste användas
 • Att köpa använda pallar som har renoverats innebär generellt mindre avfall

BEVIS ATT VAD SOM ÄR BRA FÖR MILJÖN OCKSÅ ÄR BRA FÖR LÖNSAMHETEN

Ett av de bästa bevisen för hur det bästa för miljön också är bäst för lönsamhet är det du sparar. Det har redan visat sig att man gör ett bättre val för att skydda miljön när man köper renoverade värmebehandlade lastpallar. Det finns även ett par fördelar för lönsamheten:

 • Att främja miljömedvetenhet som del av din företagskultur
 • Att hålla nere kostnaderna

Att helt och hållet köpa renoverade värmebehandlade lastpallar cementerar tanken hos andra företag och kunder att din företagskultur främjar miljömedvetenhet. Att börja använda begagnade lastpallar på ditt lager säger en hel del om vad för typ av företag du är.

Det finns även en egennytta av att välja den här typen av lastpallar – de kostar mindre. Att köpa begagnat kan medföra stora kostnadsbesparingar för dina årliga driftkostnader.

Du visar både upp att du är miljömedveten och ditt företag sparar samtidigt pengar. Det är i sanning en win-win-situation för alla företag. Det är helt enkelt ett bra val att använda sig av renoverade värmebehandlade lastpallar.